Informator broj 23/02 od 27.11.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za oktobar 2002. godine
  • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za oktobar 2002. godine
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u 2002. godini
  • Indeks industrijske proizvodnje u oktobru 2002. godine
  • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za oktobar 2002. godine
  • Ostali podaci (otkupna cena stana; rokovi prijavljivanja obaveza i sprovođenja obavezne i dodatne kompenzacije u 2002. godini)
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
Obračun minimalne bruto zarade pri isplatama od 1. decembra 2002. godine
Poreski aspekt novogodišnjih poklona
Izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu
Odluka o merama koje se privremeno primenjuju u postupku kontrole obavljanja menjačkih poslova
Usvojene izmene i dopune poreskih zakona
Otvaranje i rad predstavništva stranog lica u SRJ
Nove (usklađene) osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za određene kategorije osiguranika
Državni i verski praznici u novembru i decembru 2002. godine