Informator broj 22/04 od 19.11.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Pravo na korišćenje godišnjeg odmora u delovima i mogućnost prenošenja drugog dela tog odmora u narednu godinu
Računovodstveno obuhvatanje i obelodanjivanje događaja koji nastaju nakon dana bilansa stanja po MRS
Popis imovine i obaveza na kraju godine
Novodoneti zakoni
  • Zakon o privrednim društvima
  • Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
  • Zakon o socijalno – ekonomskom savetu
Od 1. januara 2005. godine očekuju se značajne izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
Predložene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu