Informator broj 22/02 od 05.11.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

U pripremi je novi Zakon o računovodstvu
U pripremi je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Isplata zarada iz procenjene i ostvarene dobiti i isplata učešća zaposlenih u dobiti
Radno vreme zaposlenih
  • Puno radno vreme
  • Nepuno radno vreme
  • Skraćeno radno vreme
  • Prekovremeni rad
  • Raspored radnog vremena
  • Preraspodela radnog vremena
  • Kaznene odredbe
Privatizacija društvenog kapitala primenom metoda javne aukcije
Odgovori na neka pitanja vezana za ostvarivanje prava po socijalnom programu
Popis imovine i obaveza na kraju godine