Informator broj 21/2019 od 25.09.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2019. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

IV. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XVI, XVII i XVIII  VANREDNOM ZASEDANJU, PREGLED MEMORANDUMA I SPORAZUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

V. DONET JE ZAKON O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

 • Primena Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
 • Koliki je obim učenja kroz rad?
 • Ko vrši raspoređivanje studenata za učenje kroz rad i obrazuje karijerno vođenje i savetovanje?
 • Uslovi koje mora da ispunjava poslodavac da bi se kod njega izvodilo učenje kroz rad
 • Utvrđivanje međusobnih odnosa visokoškolske ustanove, poslodavaca i studenata
 • Ocenjivanje i ispiti u dualnom modelu
 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje studenata

VI. MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU ZA ISPLATE U PERIODU JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE UTVRĐENA JE U IZNOSU OD 172,54 DINARA NETO

VII. PRAVO ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO SA RADA I NA NAKNADU ZARADE

 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 1. Zakona o radu (sklapanje braka, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice i dr.)
 • Plaćeno odsustvo iz člana 77. stav 3. Zakona o radu (smrt člana uže porodice i dobrovoljno davanje krvi)
 • Momenat korišćenja plaćenog odsustva iz člana 77. Zakona o radu
 • Saglasnost poslodavca za korišćenje plaćenog odsustva
 • Rešenje o korišćenju odsustva
 • Pravo na naknadu zarade za vreme plaćenog odsustva
 • Plaćeno odsustvo po posebnim propisima

VIII. NEPLAĆENO ODSUSTVO I MIROVANJE RADNOG ODNOSA

 • Sličnosti i razlike
 • Mogućnost zaposlenog da ostvari neplaćeno odsustvo
 • Prilog: Pregled odredaba posebnih zakona, propisa i posebnih kolektivnih ugovora kojima je regulisano pravo na neplaćeno odsustvo
 • Mirovanje radnog odnosa kao vid neplaćenog odsustva sa rada kod poslodavca
 • Prilog: Odredbe posebnih zakona, propisa i posebnih kolektivnih ugovora u kojima je propisano pravo na mirovanje radnog odnosa

IX. POČETAK PRIMENE IZMENJENIH UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU SA MALTOM, FINSKOM I INDIJOM

X. PITANJA I ODGOVORI

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA