Informator broj 21/2012 od 28.09.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (primeri obračuna u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama)
 • Naknada za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2012. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA U SEPTEMBRU 2012. GODINE

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
/Primeri obračuna poreza u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama/

 • Uvodne napomene
 • Primeri obračuna poreza u skladu sa usvojenim izmenama
  • Oporezivanje prihoda od kapitala
  • Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica
  • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
  • Oporezivanje primanja koja ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobit

DONET JE ZAKON O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU

 • Podzakonska akta
 • Razlozi za donošenje Zakona
 • Na koga se Zakon odnosi?
 • Određivanje maksimalne zarade i najveće zarade
 • Moguće uvećanje zarade u javnom sektoru po osnovu vremena provedenog u radnom odnosu (“minuli rad”)
 • Uvećanje maksimalne zarade
 • Usklađivanje opšteg akta isplatioca u javnom sektoru sa Zakonom
 • Obaveze za uplatu razlike u budžet RS, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave
 • Obaveza dostavljanja izveštaja
 • Nadzor nad primenom Zakona i prekršajna odgovornost
 • Na koju isplatu zarada se primenjuje Zakon?
 • Primeri obračuna zarada za septembar 2012. godine, način umanjenja i utvrđivanje razlike za uplatu u budžet

Prilog: Tekst Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

FILIJALE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PROPISANE STATUTOM  REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE

 • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranici koji imaju i oni koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade za vreme bolovanja
 • Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
 • Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja i obračun naknade zarade koje se isplaćuje iz sredstava Fonda
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade
 • Bolovanje radi održavanja trudnoće
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Zloupotreba bolovanja i sankcije propisane Zakonom o radu

 


VAŽNA INFORMACIJA: Uz ovaj broj časopisa svim pretplatnicima poslati su prečišćeni tekstovi: