Informator broj 21/09 od 26.10.2009

 AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2009. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2009. GODINE

OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE PRI ISPLATAMA POČEV OD 1. NOVEMBRA 2009. GODINE

POVEĆANJE PARTICIPACIJE ZA ODREĐENE ZDRAVSTVENE USLUGE

INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2010. GODINI

DONOŠENJE ODLUKE O STOPAMA POREZA NA IMOVINU ZA 2010. GODINU

  • Model Odluke jedinice lokalne samouprave o visini stope poreza na imovinu na “njenoj” teritoriji

LIZING POSLOVI

  • Pojam lizing poslova
  • Prednosti i nedostaci lizing poslova
  • Poslovi finansijskog lizinga
  • Obaveze za PDV po poslovima finansijskog lizinga
  • Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga
  • Raskid ugovora o finansijskom lizingu
  • Ustupanje ugovora o finansijskom lizingu
DONET JE PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

(detaljnije)
  • Obrasci POR-1 i POR-2