Informator broj 21/04 od 05.11.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Obnavljanje zahteva za dečiji dodatak
Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2005. godini
Dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Obezvređenje sredstava po MRS-36
Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promena računovodstvenih politika po MRS-8
Najznačajnija rešenja u Zakonu o stečajnom postupku
Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
Porez na prenos apsolutnih prava – kroz pitanja i odgovore – (nastavak iz broja 19/04)
  • U tekstu su dati odgovori na 18 pitanja u vezi sa nastankom poreske obaveze, poreskim oslobođenjima i utvrđivanjem i naplatom poreza