Informator broj 20/2013 od 26.08.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima je poslata knjiga:  “PROPISI O OBRAZOVANJU“. Knjiga je uključena u cenu pretplate na ovaj stručni časopis.


 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

DOSTAVLJANJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOKUMENTACIJE KOJA SE SASTAVLJA U VEZI SA USVAJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU – koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DEVETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2013. GODINI

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate kredita, tj. zajma za zimnicu i ogrev
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

 • Lica koja mogu ostvariti i lica za koja se može ostvariti pravo na dečiji dodatak
 • Uslovi vezani za materijalni status za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Način ostvarivanja prava na dečiji dodatak
 • Način dokazivanja ispunjenja uslova za dečiji dodatak
 • Visina dečijeg dodatka

ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU
(detaljnije)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija i privrede RS
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike