Informator broj 20/2012 od 13.09.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Predložen je Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Prinudna naplata sa računa klijenta

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA 10. SEPTEMBRA 2012. GODINE I UPUTILA NARODNOJ SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Predložene su dopune kod predmeta uređivanja
 • Predlaže se proširenje nadležnosti Poreske uprave
 • Sporedna poreska davanja
 • Ovlašćenja nadležnih organa jedinice lokalne samouprave u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole njihovih izvornih javnih prihoda
 • Postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja, odobrenja, dozvola, saglasnosti i dr.
 • Predloženo je preciziranje odredbi o poreskom punomoćniku
 • Obaveze banaka kod realizacije naloga za isplatu zarada, naknada zarada i ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove
 • Predloženo je preciziranje odredbi o sekundarnoj poreskoj obavezi
 • Dostavljanje u poreskom postupku
 • Poreska prijava
 • Predlažu se pravno-tehnička usaglašavanja
 • Dospelost plaćanja novčane kazne
 • Raspored uplaćenog iznosa
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Predlaže se promena metoda obračuna kod kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog poslovanja
 • Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću
 • Predložene su nove odredbe u rukovođenju Poreskom upravom
 • Sredstva za rad Poreske uprave
 • Prestanak važenja pojedinih propisa

PREDLOŽEN JE ZAKON O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU

 UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

PRINUDNA NAPLATA SA RAČUNA KLIJENTA

 • Uvodne napomene
 • Način sprovođenja prinudne naplate
 • Potvrde i ostali podaci o prinudnoj naplati koje NBS izdaje na zahtev stranaka

PRAVO I OBAVEZA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA

 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta
 • Izdržavanje roditelja i drugih srodnika
 • Određivanje, trajanje, redosled i prestanak izdržavanja
 • Visina izdržavanja
  • Visina izdržavanja u slučaju kada je određena u procentu od redovnih mesečnih primanja
  • Visina izdržavanja izražena u fiksnom novčanom iznosu
  • Osnov za utvrđivanje izdržavanja
  • Promena visine izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
  • Iznos (visina) zarade koja može biti predmet izvršenja
  • Izvršenje “privilegovanih” potraživanja uz postojanje administrativne zabrane
  • Rešenje o plenidbi zarade
  • Obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog u vezi sa izvršenjem na zaradi
  • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi
  • Računovodstveno obuhvatanje obustava
 • Primanja po osnovu socijalnog osiguranja
 • Postupak u sporu za izdržavanje

KNJIŽENJE NEKIH POSLOVNIH PROMENA U BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

PODZAKONSKA AKTA KOJA PROPISUJU OBEZBEĐIVANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU