Informator broj 2/08 od 04.01.2008.

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU
 
SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE