Informator broj 19/02 od 20.09.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Bitne novine u obavljanju platnog prometa pravnih lica po propisima koji će se primenjivati od 1. januara 2003. godine
Uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija
Odobravanje zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika i dalje je moguće pod uslovima utvrđenim u OKU
Transfer dela dobiti u inostranstvo (stranom pravnom licu)
Neplaćeno odsustvo i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za vreme neplaćenog odsustva
Produženo penzijsko i invalidsko osiguranje
Porez na prihod od kapitalnog dobitka koji ostvari fizičko lice i preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod
Podsećamo
  • Obustave iz zarade po osnovu presuda o izdržavanju – alimentacije
  • Obračun otkupne i ugovorene cene stana ako je stan bio otkupljen na rate
Službena mišljenja