Informator broj 18/06 od 22.09.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za avgust 2006. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za avgust 2006. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za avgust 2006. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za avgust 2006.
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za avgust 2006. godine
 • Podaci o potrošačkoj korpi u RS
 • Rok za obelodanjivanje i dostavljanje usvojenih finansijskih izveštaja ističe 30. septembra 2006. godine
 • Obelodanjivanje finansijskih izveštaja na sajtu proba.cekos.rs
 • Kriterijum za formiranje cene na veliko leka od 1. oktobra 2006. godine
Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 
Od 1. oktobra 2006. godine u primeni je novi Zakon o bankama, kao i sva podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona
 
Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 30. septembrom 2006. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 
Praktičan primer načina ostvarivanja prava na poresku olakšicu i oslobađanje od plaćanja doprinosa pri zapošljavanju novih lica i lica sa invaliditetom
 
Normativno uređivanje i fiskalne obaveze pri isplati jubilarne nagrade
 • Propisi i pojmovno određenje jubilarne nagrade
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Jubilarna nagrada povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca – primer normativnog regulisanja
 • Jubilarna nagrada povodom jubileja preduzeća
 • Pravo na jubilarnu nagradu po više osnova
 • Fiskalne obaveze
 • Isplata zaposlenom licu kod poslodavca
 • Isplata licu koje nije u radnom odnosu kod poslodavca
Računovodstveno obuhvatanje troškova čija visina je prethodno limitirana
 
Građevinska delatnost (propisi, računovodstveni standardi, PDV i knjiženja)
 
Uslovi za ostvarivanje prava na štrajk i organizovanje štrajka
 • Pojam štrajka
 • Sloboda odlučivanja
 • Vrste štrajka
 • Opšti uslovi za ostvarivanje prava na štrajk
 • Poseban režim organizovanja štrajka
 • Uredbe Vlade RS kojima je utvrđen minimum procesa rada
 • Zakoni kojima je utvrđen minimum procesa rada
 • Zaštita organizatora i učesnika štrajka
 • Odgovornost zaposlenih koji učestvuju u štrajku suprotno Zakonu
 • Odgovornost poslodavca
Službena mišljenja