Informator broj 18/04 od 21.09.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Izvršeno je preciziranje u načinu popunjavanja poreske prijave PP OD
Izmene i dopune Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2004. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
Novi podzakonski propisi o deviznom poslovanju
  • Odluka o načinu vođenja devizne štedne knjižice i deviznog računa fizičkog lica – rezidenta i nerezidenta u banci
  • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima
Obaveza poslodavca da isplati zaradu zaposlenima
Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća
Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lica koja se nalaze na odsluženju vojnog roka
Nadležni organ za donošenje akta o sistematizaciji
Novine u Odluci o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
Službena mišljenja ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike