Informator broj 18/02 od 01.09.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje
Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika
Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugog člana porodice zaposlenog
Način isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta iznad iznosa koji se refundira, a na teret poslodavca
Tretman premija za kolektivno osiguranje zaposlenih
Tretman izdataka za zdravstvenu zaštitu zaposlenih sa stanovišta plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje
  • Mesto i uloga poslodavca u obezbeđivanju i sprovođenju zaštite zaposlenih
  • Plaćanje poreza i doprinosa na izdatke koji su u funkciji zdravstvene zaštite
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
Dostavljanje akata kojim se odlučuje o pojedinačnom pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenog
Način obračuna, osnovice i stope doprinosa za socijalno osiguranje i mesto plaćanja tih doprinosa (podsetnik)
Službena mišljenja i objašnjenja