Informator broj 16/2018 od 12.06.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Revizija finansijskih izveštaja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 18. I 25.05.2018. GODINE  NA PETOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 8.06.2018. GODINE  NA ŠESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2018. GODINI

 • Novi zakoni
 • Izmene i dopune pojedinih zakona
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije

NEZAKONIT OTKAZ, NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA  RADNOG ODNOSA U POSTUPKU PRED SUDOM I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Nezakonit prestanak radnog odnosa zbog nedostatka pravnog osnova

  • Pravo zaposlenog u slučaju da zahteva da se vrati na rad
  • Prava zaposlenog u slučaju da zaposleni ne želi da se vrati na rad
  • Prava zaposlenog u slučaju kada poslodavac zahteva da se zaposleni ne vrati na rad
 • Pravne posledice u slučaju kada poslodavac pre donošenja rešenja o otkazu nije sproveo zakonski postupak
 • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

  • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
  • Poreski tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO VANSUDSKOM PORAVNANJU I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca

  • Obračun poreza i doprinosa kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
  • Primer obračuna naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD za zaposlenog koji za vreme spora nije radio kod drugog poslodavca
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD za zaposlenog koji je za vreme spora radio kod drugog poslodavca
 • Poreski tretman naknade štete koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni ne vraća na rad

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja

  • Pravo na pun godišnji odmor
  • Pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora
  • Kaznene odredbe
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora

  • Minimalna dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za utvrđivanje dužine godišnjeg odmora
  • Kriterijumi na osnovu kojih se uvećava zakonski minimum za pojedine kategorije zaposlenih, shodno PKU
  • Maksimalna dužina godišnjeg odmora
  • Izuzeci u dužini godišnjeg odmora propisani posebnim zakonima i PKU za pojedine kategorije zaposlenih
  • Dani koji se računaju i dani koji se ne računaju u dane godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora

  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

  • Odgovornost poslodavca ako ne donese i ne dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Kolektivni godišnji odmor
  • Godišnji odmor i štrajk
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete

Prilog: Pregled posebnih kolektivnih ugovora kod kojih su utvrđeni kriterijumi za određivanje dužine godišnjeg odmora, osnov i maksimalan broj dana godišnjeg odmora i izuzeci u dužini  godišnjeg odmora propisani za pojedine kategorije zaposlenih

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obavljanje revizije finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje revizorskog izveštaja Agenciji za privredne registre (za 2017. godinu najkasnije do 30. juna, odnosno 31. jula 2018. godine)
 • Sprovođenje postupka revizije finansijskih izveštaja prema MSR

Prilog: Lista spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA