Informator broj 16/2015 od 25.06.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja
 • Doneta je nova Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Franšizing poslovi

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DEVETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2015. GODINI

DONETA JE NOVA ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA,  NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja

   

  • Pravo na pun godišnji odmor
  • Pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora
  • Pravo na godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa
  • Korišćenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
  • Kaznene odredbe
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

   

  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlene u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave, javnim službama i javnim agencijama
  • Poreski tretman novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor koju poslodavac isplaćuje zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa
  • Podnošenje poreske prijave (obrazac PPP-PD) prilikom isplate naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora

   

  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja vezana za korišćenje godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

   

  • Odgovornost poslodavca ako ne donese i ne dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Kolektivni godišnji odmor
  • Godišnji odmor i štrajk

NAPLATA POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

 • Opšte o naplati poreza
 • Redovna naplata poreza
 • Prinudna naplata poreza
 • Naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze

FRANŠIZING POSLOVI

 • Uvodne napomene
 • Pojam i osnovne funkcije franšizing poslova
 • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje franšizing poslova
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova

UGOVOR O JEMSTVU

 • Opšti deo
 • Odnos poverioca i jemca
 • Odnos jemca i dužnika
 • Regres isplatioca prema ostalim jemcima i zastarelost
 • Primena Zakona o platnom prometu na ugovore o jemstvu
 • Knjiženje poslovnih promena po ugovoru o jemstvu

RAZLOZI I PRAVNE POSLEDICE DONETE ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE