Informator broj 16/09 od 10.07.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Posebna rešenja poreskih ugovora za rad u vezi sa gradilištem, građevinskim ili sličnim radovima, kao i zarade po osnovu zaposlenja u Zajedničkom privrednom predstavništvu Srbije ili Turističkom savezu Srbije

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UGOVARANJE MINIMALNE ZARADE

IZMENE I DOPUNE UREDBE O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA

 • Zakonska regulativa
 • Kontrola deviznog poslovanja po Uredbi Vlade Republike Srbije

OPOREZIVANJE ZARADA FIZIČKIH LICA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM

 • Opšta pravila
 • Rezidentstvo
 • Primena opštih pravila na prihode od zarada
 • Problemi vezani za primenu opštih pravila kod oporezivanja prihoda od zarada
 • Plaćanje poreza
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Posebna rešenja poreskih ugovora za rad u vezi sa gradilištem, građevinskim ili sličnim radovima, kao i zarade po osnovu zaposlenja u Zajedničkom privrednom predstavništvu Srbije ili Turističkom savezu Srbije
 • Zaključak

IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA NA ZARADI I NAKNADI ZARADE ZAPOSLENOG

 • Zaštita zarade i naknade zarade
 • Primanja koja se smatraju zaradom koja čini osnov za izvršenje na zaradi
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
  • Iznos (visina) zarade koja može biti predmet izvršenja
  • Izvršenje “privilegovanih” potraživanja uz postojanje administrativne zabrane
  • Izvršenje ostalih potraživanja uz postojanje administrativne zabrane
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi

OSNIVANJE, USLOVI ZA RAD I ZAŠTITA PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA KOD POSLODAVCA

 • Pravo na sindikalno organizovanje
  • Sloboda sindikalnog organizovanja
  • Osnivanje sindikata
  • Pristupanje sindikatu
  • Upis u registar
  • Obaveštavanje poslodavca o osnivanju sindikata
 • Funkcija sindikata u sistemu
 • Uslovi za rad sindikata
  • Uslovi za rad sindikata uređeni Zakonom o radu
  • Uslovi za rad sindikata uređeni OKU
  • Uslovi za rad sindikata uređeni posebnim kolektivnim ugovorima
  • Uređivanje uslova za rad sindikata aktima kod poslodavca
 • Druge obaveze poslodavca prema sindikatu
  • Obaveze prema svim sindikatima
  • Obaveze poslodavca prema reprezentativnim sindikatima
 • Prava sindikalnih predstavnika kod poslodavaca
  • Prava svih sindikalnih predstavnika
  • Prava reprezentativnih sindikata i njihovih predstavnika
 • Zaštita sindikalnih predstavnika
  • Zaštita sindikalnih predstavnika uređena Zakonom o radu
  • Zaštita sindikalnih predstavnika kolektivnim ugovorom
  • Odgovornost poslodavca zbog nepoštovanja zaštićenih prava sindikalnih predstavnika
 • Prilog 1: Pravilnik o upisu sindikata u registar (“Sl. glasnik RS”, br. 50/05)
 • Prilog 2: Model Sporazuma o uslovima za rad sindikata i izabranih predstavnika sindikata

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Primena Zakona o računovodstvu i reviziji