Informator broj 16/06 od 21.07.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za jun 2006. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za jun 2006. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za jun 2006. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za jun 2006.
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Članarina Privrednoj komori Kikinde za 2006. godinu
 • Podaci o potrošačkoj korpi u RS
 • Overu zdravstvenih knjižica posle 1. jula 2006. godine za zaposlene i dalje vrše poslodavci
 • Saopštenje NBS u vezi sa službenim putovanjima i ličnim i fizičkim prenosima sredstava plaćanja u Republiku Crnu Goru
Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 
Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2006. godine
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Uticaj najniže mesečne osnovice doprinosa na visinu minimalne bruto zarade
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2006. godine
 
Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Niže fiskalno opterećenje zarada
 • Neoporeziv iznos zarada od 5.000 dinara
 • Efekti fiskalnog rasterećenja zarada
 • Povećanje neoporezivih primanja
 • Nova poreska izuzimanja (jubilarne nagrade; nagrade učenicima i studentima ostvarene za postignute rezultate; PDV nadoknade koje se isplaćuju obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva; naknade iz kupoprodajne cene ostvarene prodajom kapitala)
 • Dobrovoljno osiguranje
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom
 • Izmene kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Dopune odredbi o oporezivanju prihoda od kapitala
 • Dopune odredbi o oporezivanju kapitalnih dobitaka
 • Ostale izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (preduzetnici; igre na sreću; Registar isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa; Registar poslodavaca)
 • Ostale izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene kod utvrđivanja najniže osnovice doprinosa
 • Izmene i dopune odredbi o plaćanju doprinosa za samostalne umetnike

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

 • Plate, naknade i druga primanja državnih službenika počev od 1.01.2007. godine
 • Plate, naknade i druga primanja nameštenika počev od 1.01.2007. godine
 • Plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika do 1.01.2007. godine i posle 1.01.2007. godine
 • Prestanak primene i važenja ranijih propisa
Novi Zakon o deviznom poslovanju
 
Dopuna Zakona o platnom prometu
 
Izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća
 • Prilog: Obrazac PDP

Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca

 • Prilog: Obrasci 1 do 5