Informator broj 16/01 od 10.07.2001.

Aktuelni statistički i drugi podaci

 • Cene plemenitih metala na dan 30.06.2001. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za JUNI 2001. godine
 • Ostali podaci (otkupna cena stana; rokovi prijavljivanja obaveza i sprovođenja obavezne i dodatne kompenzacije u 2001. godini)

Aktuelno

 • Produženje roka za mogućnost polaganja deviza bez porekla na devizni račun
 • Novi ciklus posebne multilateralne kompenzacije
Izmene Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica – Prečišćen tekst Uredbe
Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2001. godine za obveznike poreza na dobit preduzeća
 • Obaveza sastavljanja poreskog bilansa za period januar – juni 2001. godine
 • Dokumentacija koja se podnosi uz poreski bilans
 • Ostvarivanje prava na poreska oslobođenja i olakšice koje su ukinute ili izmenjene novim Zakonom
 • Specifičnosti u vezi sa priznavanjem rashoda i kapitalnih dobitaka i gubitaka u poreskom bilansu
 • Tretman polugodišnjeg poreskog bilansa
 • Utvrđivanje, odnosno izmena visine akontacije po poreskom bilansu za period januar – juni 2001. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB-1)
 • Umanjenja obračunatog poreza (red. br. 48)

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2001. godine za obveznike preduzetnike

 • Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Obveznici koji su u obavezi da podnose periodični poreski bilans i dokumentacija koja se podnosi
 • Sastavljanje poreskog bilansa PB-2
 • Poreski bilans i uplata doprinosa za socijalno osiguranje

Službena mišljenja

 • Mišljenja Ministarstva finansija i ekonomije RS
 • Mišljenja Ministarstva za rad i zapošljavanje RS