Informator broj 15/2022 od 25.08.2022.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
 • Zatezna kamata

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
  • Solidarna pomoć zaposlenom za slučaj rođenja deteta
  • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć za koje nije predviđeno poresko oslobođenje
  • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Novčane pomoći
  • Novčane pomoći koje služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu
  • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njihov rad
 • Druge pomoći
  • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć iz sredstava obezbeđenih organizovanom akcijom prikupljanja
  • Stipendije i krediti učenika i studenata
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koji učestvuju u programima Evropske unije
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE

 • Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2022. godine (za ugovore zaključene 19.07.1994. godine i posle tog datuma)
 • Ne vrši se revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju – po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine – podsetnik

IV. DUALNO OBRAZOVANJE U SISTEMU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA I PORESKI TRETMAN MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA UČENIKA I STUDENATA ZA VREME UČENJA KROZ RAD

 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika i studenata za vreme dualnog obrazovanja
 • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti koji obavljaju učenje kroz rad
  • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti za vreme učenja kroz rad
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade učenicima i studentima koji obavljaju učenje kroz rad
   • Knjiženje obračuna i isplate naknade učenicima i studentima za učenje kroz rad
   • Uporedni pregled obaveza po osnovu poreza i doprinosa u slučaju obavljanja učenja kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja i u slučaju obavljanja praktične nastave (prakse) van dualnog obrazovanja

V. ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SLIČNO

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga
  • Obaveza obračuna i plaćanja kamate na neblagovremeno plaćen porez i doprinose

VI. ODOBRAVANJE ZAJMOVA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU, ODNOSNO ADAPTACIJU STANA ILI KUĆE

 • Uslovi za odobravanje zajmova za stambenu izgradnju, kupovinu odnosno adaptaciju stambenog prostora
 • Poreski tretman odobrenih stambenih zajmova zaposlenima
  • Rok zastarelosti potraživanja poslodavca, koji je u stečaju, od bivšeg zaposlenog po Ugovoru o zajmu za adaptaciju stambenog prostora
 • Računovodstveno evidentiranje odobrenih stambenih zajmova

VII. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA

VIII. GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)

 • Gotovinske platne transakcije /shodno Zakonu o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost/
 • Gotovinske platne transakcije u dinarima /shodno Zakonu i Pravilniku/
 • Gotovinske platne transakcije u efektivnom stranom novcu /shodno Zakonu o deviznom poslovanju i Odluci/
 • Blagajničko poslovanje
 • Blagajna
 • Blagajnički maksimum
  •  Mogućnost isplate troškova službenog puta u inostranstvo u dinarskoj protivvrednosti na blagajni

IX. ZATEZNA KAMATA

 • Uvodne napomene i zakonska uređenost
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Način obračuna zatezne kamate
  • Redosled namirenja prilikom uplate dužnika
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
   • Za period docnje počev od 25.12.2012. godine do danas
   • Za period docnje od 3.03.2001. do 25.12.2012. godine
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u evrima i u drugim stranim valutama
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u evrima
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u drugim stranim valutama
  • Stope zateznih kamata ukoliko su referentne kamatne stope  evra i drugih stranih valuta utvrđene u rasponu
  • Način obračuna zatezne kamate na iznos duga  u evrima i drugim stranim valutama
  • Obračun zatezne kamate na iznos duga u evrima i drugim stranim valutama u slučaju “valutne klauzule”
  • Najčešća nedoumica u tumačenju formulacija u sudskim presudama
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u evrima
 • Računovodstveno obuhvatanje zatezne kamate

X POVEĆANJE NOVČANIH NAKNADA MLADIMA U OKVIRU PROGRAMA “MOJA PRVA PLATA” I NOVI JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

 • Način isplate i obaveze pri isplati novčane naknade korisniku Programa u skladu sa zakonom
 • Isplata dodatnih sredstava korisniku Programa od strane poslodavca
 • Napomene “Cekos in”-a za Program “Moja prva plata”

XI. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

XII. PITANJA I ODGOVORI

 
………………………………….
 1. Nemački ovčar

Cenjeni i dobro poznati kao policijski i vojni psi, nemački ovčari veliki su čuvari i kada je riječ o njihovu ljudskom “čoporu”. Uzgajana za čuvanje ovaca, ova velika, inteligentna pasmina ima urođenu zaštitničku narav i lojalnost.

 

Foto: Shutterstock

 

Nemačke ovčare lako je timariti, vole da budu aktivni, ali znaju da se i opuste. Suprotno generalnom mišljenju, dobri su i sa decom.

 

 1. Rotvajler

Jedan pogled na moćnu i mišićavu muskulaturu rotvajlera oteraće provalnika daleko od vašeg doma. Najstarija od pasmina uzgajanih za skupljanje krda, rotvajler je do kraja odan svojoj porodici i sumnjičav prema strancima sve dok ih ne upozna.

 

Foto: Shutterstock

 

Poput nemačkih ovčara, i rotvajleri vole da budu aktivni pa ih je zbog njihove kratke dlake lako dresirati. Slavni su po svojoj teritorijalnoj prirodi, zbog čega će odano čuvati svoj dom od nepozvanih uljeza.

 

 1. Doberman

Želite li najboljeg psa čuvara, pametan, snažan i atletski građen doberman mogao bi da bude pravi izbor. U svega nekoliko minuta provedenih sa dobermanom može se primetiti koliko su ti psi inteligentni i aktivni.

 

Foto: Shutterstock

 

Mnoge zastrašuje i sami izgled dobermana, no uz pravilan trening pripadnik jedne od najopasnijih pasmina postaće vaš najodaniji životni saputnik. Dobermani su poznati i po svom dugom životnom veku.

 

 1. Bulmastif

Mešanac između buldoga i mastifa, bulmastif je originalno uzgojen u Engleskoj za pronalazak i savladavanje lovokradica. Ako provalnik uspe da uđe u kuću, susrešće se sa masivnim, moćnim psom koji će ga srušiti na pod i ne puštati ga da se digne dok ne stigne pomoć. Bulmastifi su slavni kao izrazito pametni, smeli i neustrašivo odani psi.

 

Foto: Shutterstock

 

 1. Američki stafordski terijer

Može delovati pomalo zdepasto i nabijeno, ali staford itekako ima snage i žara da odbrani svoju porodicu kada je potrebno. Štaviše, američki stafordski terijeri u prošlosti su bili poznati i kao pseće dadilje za malu decu. Jednom kada se veže za čoveka, staford će ga bez sumnje voleti do kraja života i taj čovek će biti centar njegovog sveta.

 

Foto: Shutterstock

 

 1. Kuvas

Zbog svoje bele “flafaste” dlake ovaj pas možda izgleda potpuno blago i bezopasno, ali veličanstveni kuvas diči se svojom odlučnošću i izrazito zaštitničkom i teritorijalnom naravi.

 

Foto: Shutterstock

 

Činjenica da je kuvas uzgojen za teranje životinjskih predatora poput vukova i medveda, govori mnogo o tome koliko je ovaj pas snažan i neustrašiv. Uz pravilan odgoj kuvas će pokazati i drugu stranu svoje prirode – slatku i opuštenu.

 

 1. Akita

Jedna od onih pasmina koja se ne preporučuje ljudima koji nisu pre imali psa, akita je tih, ali vrlo zaštitnički nastrojen pas. Vrlo je snažan i treba biti pažljiv kada je u blizini dece.

 

Foto: Shutterstock

 

Akitu je najbolje uzeti kao štene i odmah početi s treningom poslušnosti. Ova japanska pasmina uzgojena za lov specifična je i po tome što u kući zna da bude tiha i neprimetna, a spolja izrazito prijateljski raspoložena, ali i oprezna.

 

 1. Divovski šnaucer

Dominantna i privržena pasmina, divovski šnaucer pas je ogromne energije koji žudi za ljudskim društvom i brzo će se pokrenuti ako treba da zaštiti svoju porodicu. Vlasnik divovskog šnaucera mora svom ljubimcu da omogući puno fizičke i mentalne stimulacije kako mu ne bi bilo dosadno i kako ne bi postao destruktivan.

 

Foto: Shutterstock

 

 1. Rodezijski gonič lavova

Originalno uzgojen kao neustrašivi lovac na lavove, rodezijski gonič lavova vrlo je inteligentan i nežan div kada je sa svojom porodicom, a postaje odani zaštitnik ako njegovim ljudima preti opasnost. Rodezijski gonič lavova izrazito je dobar sa decom – u Africi je ova pasmina uzgajana i kako bi čuvala i štitila decu dok nema roditelja.

 

Foto: Shutterstock

 

 1. Collie (Škotski ovčar)

Najslavniji škotski ovčar na svetu je Lesi iz istoimenog filma, a svi znamo kakvu je odanost pokazao u tom klasiku. To je pas blage naravi koji retko pokazuje znakove agresije, osim kada oseti da njegovoj porodici treba zaštita.

 

Foto: Shutterstock

 

Na glasu je i kao jedna od najinteligentnijih pasmina na svetu koju je lako trenirati. Uz to, pripadnici ove predivne i prijateljski nastrojene pasmine dobro se slažu sa decom.