Informator broj 15/06 od 07.07.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za isplate za period jul – decembar 2006. godine
 
Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 
Uredbe o uslovima i načinu dodeljivanja sredstava iz budžeta RS za privlačenje direktnih investicija i za promociju izvoza
 
Propisani su bliži uslovi za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji i filijala i predstavništava domaćih banaka u inostranstvu
 
Rad stranih državljana u Republici Srbiji
 
Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
 
Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pravo korišćenja infrastrukturnih objekata
 
Poreski tretman poslovnih gubitaka iz ranijih godina preduzetnika koji vode poslovne knjige
 
Ostvarivanje prava na odsustvo i na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
  • Prava na naknadu zarade po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom