Informator broj 14/2020 od 25.05.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja kod privrednih subjekata koji u prethodnom periodu nisu redovno isplaćivali zaradu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Probni rad kao uslov pri zasnivanju radnog odnosa
 • Zakonsko izdržavanje – pravo i obaveza

 

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. KORIŠĆENJE FISKALNIH POGODNOSTI I DIREKTNIH DAVANJA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI U PRETHODNOM PERIODU NISU REDOVNO ISPLAĆIVALI ZARADU

IV. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENIH NA KOJE SE PRIMENJUJU OPŠTI PROPISI O RADU

 • Šta poslodavac opštim aktom mora jasno da uredi po pitanju službenog putovanja?
 • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade troškova prevoza na službenom putovanju
 • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Prekovremeni rad na službenom putu

V. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo državnih službenika i nameštenika
 • Prilog: Pregled odredbi članova Zakona koji regulišu troškove službenih putovanja narodnih poslanika

VI. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

VII. PROBNI RAD KAO USLOV PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

 • Probni rad shodno Zakonu o radu

  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Isticanje uslova probnog rada i dužina probnog rada
  • Zaključenje ugovora o radu kojim se ugovara probni rad
  • Praćenje rada zaposlenog na probnom radu
  • Prava zaposlenog na probnom radu
  • Nastavljanje rada po isteku probnog rada
  • Ugovor o radu sa ugovorenim probnim radom i korišćenje prava na olakšice po osnovu novozaposlenog lica
  • Otkaz ugovora kojim je predviđen probni rad
  • Nadzor
 • Probni rad shodno drugim zakonima

VIII. POPUNJAVANJE PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA

IX. ZAKONSKO IZDRŽAVANJE – PRAVO I OBAVEZA

 • Postupak u sporu za izdržavanje
 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta
 • Izdržavanje roditelja i drugih srodnika
 • Određivanje, trajanje, redosled i prestanak izdržavanja
 • Visina izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu zakonskog izdržavanja
 • Promena poslodavca i namirenje potraživanja po rešenju o izvršenju
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi

X. PITANJA I ODGOVORI

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA