Informator broj 14/2015 od 25.05.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Jubilarne nagrade (način normativnog utvrđivanja prava i poreski tretman)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOJ I OSMOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2015. GODINI

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE

SLUŽBENA TAJNA U PORESKOM POSTUPKU I OBJAVLJIVANJE OBAVEŠTENJA O IZNOSIMA PORESKOG DUGA PORESKIH OBVEZNIKA

KORIŠĆENJE OSTATKA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2014. GODINU – DO 30. JUNA 2015. GODINE

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATAK SA RADA

 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na posao i povratak sa posla
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Pravo državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak s rada

JUBILARNE NAGRADE (način normativnog utvrđivanja prava i poreski tretman)

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
 • Pravo na jubilarnu nagradu prema posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima
 • Pravo na jubilarnu nagradu prema posebnim propisima

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JUNA 2015. GODINE

NOVINE U NAČINU UTVRĐIVANJA PREFERENCIJALA PONUĐAČA KOJI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NUDE DOBRA DOMAĆEG POREKLA I POSTUPANJE NARUČIOCA

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Primena Zakona o računovodstvu