Informator broj 14/04 od 22.06.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Od 1. jula 2004. godine povećavaju se stope doprinosa za socijalno osiguranje i ukida porez na fond zarada

 • Nove stope doprinosa za socijalno osiguranje
 • Od 1. jula 2004. godine ne plaća se porez na fond zarada
 • Obračun poreza i doprinosa na zarade i naknade po ugovorima od 1. jula 2004.
 • Zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca
 • Naknada zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
 • Naknada zarada invalidima rada II kategorije koja se isplaćuje na teret Fonda za PIO
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Ugovori o delu
 • Autorski ugovori
 • Dopunski rad
 • Naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
 • Volonterski rad
 • Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 – primena po prvi put

Troškovi pozajmljivanja po MRS
Uredba o načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu zajedničke (ortačke) gradnje