Informator broj 14/03 od 25.06.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za maj 2003. godine
  • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • Pregled minimalnih neto zarada po satu
  • Indeks industrijske proizvodnje u maju 2003. godine
  • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
  • Akti i dokumenta kod kojih je od 1.07.2003. godine obavezno unošenje poreskog identifikacionog broja (PIB-a)
  • Doprinos Privrednoj komori Srbije
  • Zaključak Vlade RS o obračunu plata zaposlenih u javnih službama
  • 28. jun – Vidovdan se praznuje radno
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ugovori na koje se od 1.07.2003. godine plaća doprinos za PIO
Novine u načinu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
Normativno uređivanje i fiskalne obaveze pri isplati jubilarne nagrade
Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica
Izmirivanje poreskih obaveza putem kompenzacije
Određivanje visine starosne i invalidske penzije
Uredbe Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama