Informator broj 14/02 od 26.06.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove odluke guvernera NBJ
  • Odluka o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (“Sl. list SRJ”, br. 33/02)
    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu ličnih i fizičkih prenosa sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (“Sl. list SRJ”, br. 33/02)
Porez na finansijske transakcije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima
Specifičnosti u uređivanju i primeni propisa u oblasti radnih odnosa u javnim službama
Uplata doprinosa i poreza pri isplati neisplaćenih i manje isplaćenih zarada
  • Pravni osnov za isplatu neisplaćenih i manje isplaćenih zarada
  • Obaveza poslodavca da isplati neisplaćenu zaradu ili razliku zarade za mesece u periodu od 1.01.1997. do 1.06.2001. godine i uplata doprinosa i poreza pri isplati razlika
  • Isplata neisplaćenih zarada ili razlika zarada za mesece posle 1. juna 2001. godine i uplata doprinosa i poreza pri isplati razlika
Porodična penzija
Službena mišljenja