Informator broj 14/01 od 02.07.2001.

Aktuelni statistički i drugi podaci

 • Zarade
 • Podaci o zaradama koji su u funkciji propisa koji se primenjuju počev od 1. juna 2001. godine
 • Novoobjavljeni podaci o zaradama (po staroj metodologiji) su za primenu nekih odredaba Zakona o PIO i Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Podaci o neto i bruto zaradama po staroj metodologiji za maj 2001. godine
 • Ostali podaci i informacije (otkupna cena stana; izmena kolektivnog ugovora za grafičku delatnost RS; Zaključak Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS)
Visina dodataka, naknada i ostalih primanja
Odgovori na neka sporna pitanja u primeni propisa nakon prelaska na sistem bruto zarada
 • Odricanje od zarade uz uplatu doprinosa
 • Uključivanje regresa za godišnji odmor u zaradu zaposlenog
 • Primena najniže propisanih osnovica za plaćanje doprinosa
 • Dodatak za ishranu (“topli obrok”)
 • Zarada koju bi zaposleni ostvario da radi kao kriterijum za utvrđivanje visine naknade
Uplaćivanje poreza i doprinosa (prema sedištu poslodavca ili prebivalištu zaposlenog)
Naknade za vreme porodiljskog odsustva i invalidima rada
 • Izmene Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava u oblasti društvene brige o deci
 • Način obračuna naknada zarada invalida II kategorije prema Uputstvu Republičkog fonda za PIO
Osnovice i stope doprinosa za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja
Oporezivanje određenih primanja i prava na izuzimanje od oporezivanja primanja koja se od 1. jula oporezuju po novim propisima (podsetnik)