Informator broj 13/2014 od 08.05.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

DANOM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O MINISTARSTVIMA PRESTALE SU DA VAŽE NEKE ODREDBE ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 • Od 26.04.2014. godine – usvojeni programi poslovanja i tromesečni izveštaji o realizaciji programa poslovanja dostavljaju se Ministarstvu privrede, a predlog za razrešenje direktora javnog preduzeća može se podneti Ministarstvu privrede
 • Član 30. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja prestao je da važi 26. aprila 2014. godine

DOPUNA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA,  NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU PODNOSI SE NA STAROM OBRASCU PPDG-5, A AKO DOHODAK ZA OPOREZIVANJE SADRŽI I PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI – NA NOVOPROPISANOM OBRASCU PPDG-2R (krajnji rok za podnošenje prijave je 15.05.2014.)
(detaljnije)

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE KOJOM SE U TOKU 2014. GODINE  MENJA UTVRĐENI POREZ NA IMOVINU ZA 2014. GODINU – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige –

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Promene u toku poreske godine koje su od uticaja na izmenu utvrđenog poreza na imovinu
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2014. godinu zbog nastanka poreske obaveze u toku 2014. godine
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza zbog prestanka poreske obaveze u toku poreske godine

PRAVO NA DEČIJI DODATAK I NAČIN OSTVARIVANJA TOG PRAVA

 • Lica koja mogu ostvariti pravo na dečiji dodatak
 • Lica za koja se može ostvariti pravo na dečiji dodatak
 • Materijalni status kao uslov za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Način ostvarivanja prava na dečiji dodatak
 • Način dokazivanja ispunjenja uslova za dečiji dodatak
 • Visina dečijeg dodatka

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE I NA DODATNE OBLIKE PODSTICAJA RAĐANJA DECE NA NIVOU AP VOJVODINE I GRADOVA ZA 2014. GODINU

 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 • Pravo na dodatne oblike podsticaja rađanja dece po gradovima u Republici Srbiji
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda od 25. aprila 2014. godine (shodno novoj Odluci o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda)
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Niša
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Kragujevca
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Jagodina
  • Dodatna davanja porodiljama na teritoriji grada Kraljeva
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Požarevca
  • Dodatna davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Loznica
  • Finansijska pomoć porodici za novorođenu decu na teritoriji grada Čačka
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada Užica
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Valjeva
  • Veći obim prava porodici sa decom na teritoriji grada Šapca
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine
  • Dodatni oblici novčane pomoći porodici sa decom na teritoriji APV
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Novog Sada
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji grada Subotice
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva
  • Roditeljski dodatak na području grada Sremska Mitrovica
  • Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama i pravo na roditeljski dodatak na teritoriji grada Sombora