Informator broj 13/2012 od 25.05.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Solidarne, socijalne i druge pomoći
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2012. godinu
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ISPLATE SOLIDARNIH, SOCIJALNIH I DRUGIH POMOĆI

 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica

  • Naknada troškova pogrebnih usluga
  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
 • Pravo na solidarnu pomoć i naknadu troškova pogrebnih usluga prema posebnim kolektivnim ugovorima
 • Uređivanje solidarne pomoći opštim aktom

  • Primer Pravilnika o solidarnoj pomoći
 • Službena mišljenja nadležnih ministarstava vezana za temu ovog poglavlja

KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU

NARUČIOCI I USLOVI POD KOJIMA MOGU DA KORISTE LISTU  KANDIDATA DRUGOG NARUČIOCA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE I NA DODATNE OBLIKE PODSTICAJA RAĐANJA DECE NA NIVOU AP VOJVODINE I GRADOVA ZA 2012. GODINU

 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 • Pravo na dodatne oblike podsticaja rađanja dece po gradovima u Republici Srbiji

  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Niša
  • Dodatna novčana pomoć majkama na teritoriji grada Kragujevca
  • Finansijska pomoć roditeljima na teritoriji grada Jagodina
  • Dodatna davanja porodiljama na teritoriji grada Kraljeva
  • Novčana davanja majkama sa prebivalištem na teritoriji grada Požarevca
  • Dodatna davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Loznica
  • Finansijska pomoć porodici na teritoriji grada Čačka
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada Leskovca
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada Užica
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Valjeva
  • Veći obim prava porodici sa decom na teritoriji grada Šapca
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine

  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji APV
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Novog Sada
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji grada Subotice
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva
  • Roditeljski dodatak na području grada Sremska Mitrovica
  • Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama i pravo na roditeljski dodatak na teritoriji grada Sombora

VLADA REPUBLIKE SRBIJE JE DONELA UREDBU KOJOM JE PREUZELA  OBAVEZU DA IZ SREDSTAVA BUDŽETA PLAĆA DOPRINOS ZA PIO I ZDRAVSTVO ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE DO VISINE NAJNIŽE OSNOVICE PROPISANE ZA OVE OSIGURANIKE