Informator broj 13/01 od 15.06.2001.

Aktuelni statistički i drugi podaci

  • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2001. godine
  • Pregled cena rada preračunatih u bruto po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini (kod kojih se ugovara cena rada) za isplate koje se vrše od 1. juna 2001. godine
  • Prestanak važenja Uredbe o broju posrednika u prometu na veliko određenih proizvoda
Naknade za bolovanja, naknade invalidima rada i naknada za vreme porodiljskog odsustva
Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
  • Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnica
Posebna multilateralna kompenzacija
Pravilnik o uslovima za oslobođenje od poreza na promet publikacija od posebnog interesa za umetnost i kulturu
Odgovori Ministarstva finansija i ekonomije na postavljena pitanja od strane NBJ – Zavoda za obračun i plaćanja (broj: 414-00-105/2001-04 od 15.06.2001. godine)
Službena mišljenja