Informator broj 12/2013 od 25.04.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ove godine od 1. do 6. maja praznuju se Praznik rada i pravoslavni Vaskrs
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za april 2013. godine

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2013. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2013. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA POČEV OD PLATE ZA APRIL 2013. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave
 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

JAVNO PREDUZEĆE I ZAVISNO DRUŠTVO KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ JAVNO PREDUZEĆE DUŽNI SU DA DOSTAVE NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD JANUAR – MART 2013. GODINE

OVE GODINE OD 1. DO 6. MAJA PRAZNUJU SE PRAZNIK RADA I PRAVOSLAVNI VASKRS

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

NABAVKA USLUGA – FINANSIJSKE USLUGE KREDITA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA O JAVNIM NABAVKAMA

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo

  • Spisak dnevnica po stranim državama
 • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca