Informator broj 12/08 od 07.05.2008.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKLJUČCI VLADE RS O OSNOVICAMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

I INFORMACIJA O JEDNOKRATNOJ ISPLATI
IZMENE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA (počev od obračuna i isplate plata za april 2008.)
VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA I NOVI OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR
 • Kolektivni ugovori kod poslodavca
 • Opšti kolektivni ugovor i posebni kolektivni ugovori
 • Potpisan je novi Opšti kolektivni ugovor
PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
 • Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu
 • Lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu
 • Rok za podnošenje zahteva
 • Trajanje prava na novčanu naknadu i produženje isplate
 • Staž osiguranja kod ponovnog sticanja prava na novčanu naknadu
 • Visina novčane naknade i način obračuna novčane naknade
 • Umanjenje novčane naknade
 • Novčana naknada isplaćena na osnovu netačnih podataka
 • Predaja radne knjižice Nacionalnoj službi
 • Obustavljanje isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu
 • Brisanje iz evidencije nezaposlenih
POREZ NA KAPITALNE DOBITKE FIZIČKIH LICA
 • Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka
 • Poresko oslobođenje
 • Podnošenje poreske prijave
NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE
 • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranici koji imaju i oni koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Obezbeđivanje isplate naknade za vreme bolovanja
 • Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
 • Način obračuna naknade zarade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret poslodavca
 • Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja i obračun naknade zarade koje se isplaćuje iz sredstava Zavoda
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju