Informator broj 12/06 od 22.05.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
  • Osiguranici kojima pripada pravo na naknadu zarade
  • Slučajevi za sticanje prava na naknadu zarade
  • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade
  • Mere za kontrolu daljeg nastavka bolovanja, odnosno sprečavanje zloupotrebe bolovanja, odnosno naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad

30. novembra 2006. godine ističe dvogodišnji rok za usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima

  • Usklađivanje privrednih društava
  • Primer usklađenog osnivačkog akta
  • Usklađivanje ostalih privrednih subjekata
  • Upis u registar promena nastalih prilikom usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica
Dobrovoljno penzijsko osiguranje – dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi
Razmena nepokretnosti – poreskopravni tretman