Informator broj 12/04 od 21.05.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Zarade zaposlenih po MRS
Zalihe u MRS
Utvrđivanje konačnih obaveza za 2003. godinu i akontacionih obaveza za 2004. godinu za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti
Novine u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja
Službena mišljenja