Informator broj 10/04 od 23.04.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
  • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. maja 2004. godine
  • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • Primena novih najnižih osnovica za plaćanje doprinosa na zarade
  • Nove osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za domaće državljane zaposlene u inostranstvu (ne odnosi se na lica upućena na rad u inostranstvo)
  • Promena osnovica za plaćanje doprinosa za PIO kod pojedinih kategorija osiguranika
Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica
Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2004. godine
Usvojene izmene i dopune zakona
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu
Novi propisi o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza
Pretpostavke za razumevanje sadržine i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda
Računovodstveni tretman osnovnih sredstava po međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS)
Iskazivanje prihoda po međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS)