Informator broj 1/08 od 03.01.2008.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE
 • Indeksi cena na malo za decembar 2007. godine
 • Indeksi troškova života za decembar 2007. godine
 • Zatezna kamata za decembar 2007. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Industrijska proizvodnja u RS za novembar 2007. godine (po područjima)
 • Podaci o potrošačkoj korpi za novembar 2007. i odnos prema prosečnoj neto zaradi
 • Zaključen je Protokol o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama studentskog standarda za 2008. godinu
 • Od 1. januara 2008. godine primenjuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju
 • Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu
 • Utvrđena je osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike za 2008. godinu
 • Utvrđen je iznos iznad koga za javne nabavke naručilac zahteva bankarsku garanciju, i iznosi za nabavke male vrednosti
 • Utvrđen je način na koji lokalne vlasti formiraju sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti
 • Članarine komorama od 1. januara 2008. godine
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku
OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU, TROŠKOVIMA,

OPOREZIVOM PRIHODU I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU
PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE

DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE
 • Popunjavanje prijave – Obrasca PPD-SU
PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO

OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2008. GODINU
 • Popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPDG-1)
ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU

KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVATIZACIJI
PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH  RAČUNA

ZA POREZE NA LIČNA PRIMANJA
PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE

I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA