Informator broj 09/06 od 24.03.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Način utvrđivanja i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po izvršenoj dopuni Instrukcije
  • Prilog: Instrukcija o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju (prečišćen tekst)
Novine u načinu ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta rođenog 1. januara 2006. godine ili posle ovog datuma
Klauzula zabrane konkurencije u ugovorima o radu
Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2005. godinu
  • Primer popunjenog Obrasca M-4K
  • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama

    osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava