Informator broj 09/02 od 05.04.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Cene

 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Koeficijenti za revalorizaciju od kraja svakog meseca do kraja perioda (za period I – III/2002)
 • Zatezna kamata za mart 2002. godine
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2002. godini
 • Indeks industrijske proizvodnje u februaru 2002.
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za mart 2002. godine
 • Zarade

 • Ostali podaci (otkupna cena stana; premija za rizik na ulaganje u SRJ i realna stopa prinosa)
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije
 • Nova Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
 
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2002. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 
Verski praznici na koje ne rade preduzeća, državni i drugi organi i verski praznici koje praznuju samo pripadnici određene veroispovesti
 
Objašnjenje Ministarstva zdravlja oko načina primene postojećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju do donošenja izmena i dopuna zakona
 
Privremeni i povremeni poslovi
 
Odsustvo sa rada bez krivice zaposlenog (plaćeno odsustvo)
 
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. gl. RS”, br. 16/02)
 
Propisi u pripremi
 • Novine u predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Novine u predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Primena člana 40. Zakona o porezu na dobit preduzeća
 
Promet robe na veliko (propisi, knjigovodstveno i vanknjigovodstveno evidentiranje)
 
Službena mišljenja