Informator broj 07/04 od 05.03.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i važne informacije

Oporezivanje kamata po međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
Položaj stranih državljana u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji
Normativno regulisanje dela zarade po osnovu toplog obroka i regresa za godišnji odmor
Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu i zemlji
Pravo na zdravstvenu zaštitu obavezno osiguranih lica i lica koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem
Neka sporna pitanja oko uplate doprinosa u slučajevima kada poslodavac ne isplati zaradu do 30. u mesecu za prethodni mesec