Informator broj 06/02 od 13.02.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Instrukcija za primenu Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Primena člana 13. Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja
Status penzionisanih lica koji se nalaze u radnom odnosu, odnosno ako obavljaju samostalnu delatnost ili su osnivači privrednih društava
  • Pravo penzionisanih lica na zasnivanje radnog odnosa i osnivanje radnje odnosno preduzeća
  • Ograničenje prava na primanje penzije
Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2001. godinu i plaćanje akontacija za 2002. godinu
Šema kontrole obrazaca godišnjeg računa od strane Zavoda za obračun i plaćanja
  • Šema kontrole za preduzeća i zadruge
  • Šema kontrole za druga pravna lica

Službena mišljenja

  • Ministarstvo finansija i ekonomije RS
  • Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS
  • Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline RS