Informator broj 06/01 od 21.02.2001.

Aktuelni statistički i drugi podaci

Dodaci, naknade, ostala primanja i drugi prihodi
 
Novi propisi
  • Uredba o posebnoj taksi za izravnanje poreskog opterećenja za robu u provozu
  • Kontrola i carinjenje robe na prelazima administrativne granice sa Crnom Gorom i Kosovom i Metohijom
  • Prestanak važenja Uredbe o dokumentarnoj kontroli plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
  • Prestala je da važi Odluka o načinu obrazovanja cena određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo
Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2000. godinu i plaćanje akontacija za 2001. godinu
 
Privremeno raspoređivanje, odnosno upućivanje zaposlenih kod drugog poslodavca
 
Penzijski staž
 
Službena mišljenja