Informator broj 04/04 od 30.01.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. januarom 2004. godine

  1. Usklađivanje penzija i novčanih naknada za telesno oštećenje i za pomoć i negu
  2. Usklađivanje vrednosti opšteg boda
  3. Usklađivanje naknada zarada invalida rada II i III kategorije
Minimalna zarada za januar – jun 2004. godine nije utvrđena
Državni i verski praznici u februaru 2004. godine
Uredba o načinu dostavljanja finansijskih izveštaja i obradi podataka iz tih izveštaja
Šeme kontrole obrazaca finansijskih izveštaja od strane banke
Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka
Godišnji porez na dohodak građana za 2003. godinu
Novi obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
Službena mišljenja