Informator broj 04/02 od 01.02.2002.

Minimalna zarada za januar – juni 2002. godine

  • Normativno regulisanje isplate minimalne zarade
  • Minimalne zarade i tehnika utvrđivanja bruto minimalne zarade kao osnovice za obračun i plaćanje poreza i doprinosa

Zarade u javnim preduzećima

  • Prilog: Tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 5/02)
Državni i drugi praznici
Viškovi zaposlenih i otkaz ugovora o radu zaposlenim po članu 101. stav 1. tačka 8. Zakona o radu
Aktuelne informacije
  • Odluka o izmeni Odluke o rokovima i načinu sprovođenja obavezne multilateralne kompenzacije
  • Nova Odluka o obavezi prethodnog obaveštavanja o promeni cene usluga    u unutrašnjem železničkom saobraćaju i unutrašnjem poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju
  • Visina eskontne stope Narodne banke Jugoslavije

Službena mišljenja

  • Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS
  • Ministarstvo finansija i ekonomije RS
Pregled statističkih podataka za 2001. godinu