Informator broj 03/01 od 13.01.2001.

Sastavljanje obrazaca Godišnjeg računa
Sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2000. godinu
Sastavljanje Konsolidovanog godišnjeg računa za 2000. godinu
Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka
  • Prilog: Šema kontrole obrazaca Godišnjeg računa od strane Zavoda za obračun i plaćanja