Informator broj 02/04 od 08.01.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2003. godinu
Sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije
Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama