Informator broj 02/01 od 12.01.2001.

Sastavljanje godišnjeg računa za 2000. godinu

  • za preduzeća i zadruge
  • za druga pravna lica
  • za organizacije za osiguranje
  • za banke i druge finansijske organizacije