Informator broj 01/06 od 04.01.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Indeksi cena na malo u RS za decembar 2005. godine
  • Indeksi troškova života u RS za decembar 2005. godine
  • Industrijska proizvodnja u RS za novembar 2005. godine (po područjima)
  • Izmene Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
  • Uputstvo za postupanje sa menicama izdatim do 31. decembra 2002. godine
  • Članarine komorama od 1.01.2006. godine
Podnošenje pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) za porez po odbitku
 
Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku
  • Model i popunjavanje obrasca Potvrde
Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
  • Primer popunjenog Obrasca PPD-SU
Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2006. godinu
  • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1
Promene u međunarodnim računovodstvenim standardima – PRIKAZ PROMENA u MRS 21, 38 i 40
 
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja
 
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja