Informator broj 01/04 od 05.01.2004.

Izmena i dopune Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

Uredba o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa
 
Podnošenje poreske prijave paušalno oporezivih obveznika za 2004. godinu
 
Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku
 
Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti
 
Uređivanje zarade opštim aktom i ugovorom o radu
 
Privremeni i povremeni poslovi
 
Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i primeri obračuna za neka primanja
 
Svim našim pretplatnicima smo uz “Informator” br. 1/04 poslali tekst Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda (“Sl. gl. RS”, br. 128/03) i obrazac PPP, kao i Registar objavljenih napisa u časopisu “Informator” za 2003. godinu.