Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

II-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

III-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

II-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 102,3 92,7 86,6 91,4
Rudarstvo  107,4 90,3 101,9 88,0
Prerađivačka industrija  96,4 89,4 85,3 90,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  127,0 108,6 212,6 318,7
Saopštenje RZS br. 113 od 30.04.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za mart 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 96,4”.