Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2014. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
II-14/ø13=100
(konačni rezultati)
III-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
II-14/ø13=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 101,0 89,5 97,0 85,2
Rudarstvo  102,4 93,2 96,1 84,5
Prerađivačka industrija  98,9 84,0 97,5 85,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  107,7 107,2 86,8
Saopštenje RZS br. 110 od 30.04.2014. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za mart 2014. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2014. godine/prosek 2013. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 100,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 98,0”.